Donde la vida no vale nada

100_1310

בחלק העליון של התמונה, מעל הבתים בשכונה הקיצונית של אזור El Porvenir, אפשר לראות את בית הקברות של השכונה. זו השכונה של העניים, השכונה שמקבלת אליה את הבאים מההרים בפרו בחפשם אחר חיים טובים יותר בערים. השם של בית הקברות, כפי שמופיע בכותרת, משמעו “היכן שהחיים אינם שווים דבר”. בית קברות מאולתר, ללא תכנון מסודר – כמו השכונה בה חיו אלו הקבורים בו. יערה מתנדבת בשכונה אצל בארט וסינתיה, בלימוד ילדים שלא הולכים למסגרת של בית ספר מסודר, אז יצא לי כבר כמה פעמים לעבור שם בסיור עם בארט. התמונה הזו היא מהסיור האחרון, עם המתנדבים של WinAid, וכל פעם מחדש השם של בית הקברות הזה, והמראה שלו בקצה של השכונה הזו, עם בתיה המנותקים מהמים והחשמל של שאר העיר, באקט הכל כך אופיני של העולם השלישי בו הנהירה לערים מקדימה את התשתיות באופן שלנו קשה לדמיין בארץ, מזעזע אותי מחדש.

About חנן

טיסנאי (חופשיים) שעשה הסבה תחביבית לטורבינות רוח קטנות אחרי הצבא (2001). בוגר הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון (2006), ומכון ויצמן (Msc אנרגיה סולארית וארוסולים 2010), עוסק ועסק בתחום אנרגיית הרוח (בונה טורבינות רוח מ-2001) , אנרגיה סולארית (PV ותרמית), אופניים חשמליים (עוסק בתחום מ-2005) ואנרגיות מתחדשות בכלל. נכון ל-2011 - עושה דוקטורט בטכניון, בנושא "מיקום אופטימאלי של טורבינות רוח באזור הררי".
This entry was posted in טיולים. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.