Monthly Archives: April 2010

הגרינגו יצילו את פרו!

ביוזמתו של בארט החלטנו לפתוח כיתה מאולתרת לחמישה ילדים שלא הולכים לביה”ס כי אין להורים שלהם כסף ובעיקר מודעות [מחיר לשנת לימודים 50 סול כ- 60 ש”ח]. אנחנו נפגשים כל יום לשלוש שעות מתשע בבוקר עד שתים  עשרה. משחקים, לימודי … Continue reading

Posted in ללא שיוך | Tagged , | Leave a comment

Chachapoya

המפל הזה מסכם יפה את השנתיים האחרונות שלי. ארוסולים. ים של ארוסולים. מי הנהר שנופלים להם מ-541 מטרים מתפרקים מהר לטיפות, ואלה מתאדות תוך כדי הנפילה ויוצרות תבניות של גלים שנגמרות בענן של טיפות קטנות הפוגעות בתחתית המצוק. ההתאדות מקטינה … Continue reading

Posted in ללא שיוך | 1 Comment

הדרך המהירה לפרופסורה

בארט וסינתה גרים בפרו כשנתיים וחצי (במקור מארה”ב), עובדים עם השכבה העניה של פרו  מטעם הכנסייה הקתולית.  הם חיים יחד עם שני הבנים שלהם בשכונת אל פורביניר בטרוחיו. אל פורבניר זוהי השכונה הממוקמת בפאתי העיר לשם מגיעים המהגרים מההרים שמגיעים לעיר … Continue reading

Posted in ללא שיוך | Tagged , , , | Leave a comment