Monthly Archives: August 2010

פרפרים בפרו

(הכוונה לפרפר – המסוק מונע גומיה שאני בונה מאז גיל 15 בערך).

Posted in אוויר לנשימה, טיולים | 1 Comment

הזמה להרצאה על טורבינות רוח מאחד מאנשי הרוח הוותיקים בארץ

הזמנה להרצאה של אבי זעירא View more documents from Hanan E. Levy. תהנו בהרצאה, אני לצערי לא אוכל להגיע (רק עוד חודש וחצי בארץ). בינתיים, בחצי השני של הכדור, ג’יימס הספיק לערוך ולפרסם את הבטאון הבא, הראשון של Volunteer windaid. … Continue reading

Posted in טיולים, קואפרטיב אנרגיה מתחדשת | 2 Comments

יש טורבינת רוח חדשה בקמומיל החדש

שום דבר לא הלך כמתוכנן כמובן. אבל זה מעיד יותר מהכל על חוסר תקשורת, כשתקשורת במקרה הזה קשורה ישירות לתכנון. הגענו לכפר, ל-Nuebo Manzanlla (קמומיל חדש. כן, גם לי אין לי מושג. ולמעשה היה כל כך עמוס, ששכחתי לשאול! אבל … Continue reading

Posted in טורבינות רוח קטנות לייצור חשמל, טיולים | 1 Comment

Donde la vida no vale nada

בחלק העליון של התמונה, מעל הבתים בשכונה הקיצונית של אזור El Porvenir, אפשר לראות את בית הקברות של השכונה. זו השכונה של העניים, השכונה שמקבלת אליה את הבאים מההרים בפרו בחפשם אחר חיים טובים יותר בערים. השם של בית הקברות, … Continue reading

Posted in טיולים | Leave a comment