patch adams raises happy kids

כן, סרט מאוד ישן, אני יודע, אבל יש פה למייקל ספריית סרטים מטורפת (מזויפים כמובן) ואני ויערה מנצלים את הענין. רובין וויליאמס משחק נהדר, והסיפור שלו באמת יפה. האם הסיפור אמיתי? מסתבר שכן, אבל היו כמה פרטים לא נכונים. כמו העובדה שהבית חולים העתידי שלו עוד לא הוקם, והוא מגייס כספים, וההערה בסוף הסרט כאילו הבית חולים מוקם בימים אלו הפריעה לו מאוד בהליך גיוס הכספים… תוך כדי החיפוש אחר פרטים על האדם ועלילותיו, מצאתי את הגוף הזה – the greater good science center בברקלי קליפורניה. מדהים לראות – מרכז לחקר הטוב בחיים, והקשר בין משמעות לשמחה. זה מכון מחקר מדעי, ואחד הדברים שהם מפרסמים, הם מחקרים מדעיים הקשורים לגידול ילדים, או כפי שקורא לזה הדוקטור שמנהל את המרכז ומחזיק את הבלוג הזה – חצי הכוס המלאה

About חנן

טיסנאי (חופשיים) שעשה הסבה תחביבית לטורבינות רוח קטנות אחרי הצבא (2001). בוגר הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון (2006), ומכון ויצמן (Msc אנרגיה סולארית וארוסולים 2010), עוסק ועסק בתחום אנרגיית הרוח (בונה טורבינות רוח מ-2001) , אנרגיה סולארית (PV ותרמית), אופניים חשמליים (עוסק בתחום מ-2005) ואנרגיות מתחדשות בכלל. נכון ל-2011 - עושה דוקטורט בטכניון, בנושא "מיקום אופטימאלי של טורבינות רוח באזור הררי".
This entry was posted in טיולים, כללי and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.