לפעמים חד פעמי טוב יותר מרב פעמי

About חנן

טיסנאי (חופשיים) שעשה הסבה תחביבית לטורבינות רוח קטנות אחרי הצבא (2001). בוגר הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון (2006), ומכון ויצמן (Msc אנרגיה סולארית וארוסולים 2010), עוסק ועסק בתחום אנרגיית הרוח (בונה טורבינות רוח מ-2001) , אנרגיה סולארית (PV ותרמית), אופניים חשמליים (עוסק בתחום מ-2005) ואנרגיות מתחדשות בכלל. נכון ל-2011 - עושה דוקטורט בטכניון, בנושא "מיקום אופטימאלי של טורבינות רוח באזור הררי".
This entry was posted in TED טב"ת. Bookmark the permalink.

One Response to לפעמים חד פעמי טוב יותר מרב פעמי

  1. יערה says:

    אצלנו פשוט מייצרים את התרופה ישירות למזרק. זה אומנם מייקר את התרופה אבל אם עוברים למזרקים חד פעמיים בכל מקרה אז בסופו של תהליך זה אמור להיות עלות דומה.

    בכל מקרה פתרון יצירתי לבעיה כאובה.

Leave a Reply

Your email address will not be published.