A blast from the past, that doesn’t last

חידה: מתי צולמה התמונה הבאה?

השנה היא 2011

ובכן, לפני יומיים. אבל הדיסקטים בערימה בצד ימין הם בני 25 שנה פלוס מינוס. הם הגיעו מספריה של משרד ממשלתי, מידע ציבורי, שאתם יכולים לנחש – כבר אינו נמצא על הדיסקטים. 25 שנה – לך תזכור. הדיסקטים כבר לא זוכרים. אמרו לי לפני שניסיתי לאתר כונן 5-1/4″ שסביר להניח ש-90% מהם כבר יהיו פגומים (אגב – זה עניין אותי באורך החיים של אמצעי הזכרון בני זמננו. DVD-CD? לפי היצרנים 30-200 שנה. לפי בדיקה של NIST הוואריאציה היא אדירה, ויכולה להגיע למספר שנים בודדות… אז גם אנחנו צריכים להעביר ממקום למקום פעם ב.)

אבל – זה כמובן לא אומר שהספריה הממשלתית הנ”ל לא היתה צריכה להעביר את הנתונים על הדיסקטים האלה למדיה חדשה יותר, ולוודא תקופתית שהיא אשכרה עדיין שם. לא. האמת היא, שלמדנו לא לצפות להרבה מהגופים הממשלתיים שלנו. אז מה – להפריט את כל הספריות הממשלתיות? לא לדעתי. פשוט צריך לנער אותם, להזרים להם תקציב ראוי וניהול ראוי.

ורוב תודות לעודד על השימוש בכונן!

About חנן

טיסנאי (חופשיים) שעשה הסבה תחביבית לטורבינות רוח קטנות אחרי הצבא (2001). בוגר הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון (2006), ומכון ויצמן (Msc אנרגיה סולארית וארוסולים 2010), עוסק ועסק בתחום אנרגיית הרוח (בונה טורבינות רוח מ-2001) , אנרגיה סולארית (PV ותרמית), אופניים חשמליים (עוסק בתחום מ-2005) ואנרגיות מתחדשות בכלל. נכון ל-2011 - עושה דוקטורט בטכניון, בנושא "מיקום אופטימאלי של טורבינות רוח באזור הררי".
This entry was posted in כללי and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.