גלעד ארדן – כל הכבוד!

גלעד השמיע מילים כדורבנות בסיור שעשה בתחנת הכח “רוטנברג” בדרום אשקלון. חדשות האנרגיה מביאים את הכתבה המלאה כאן. הציטוטים:

… “כמו שאתם מכינים תוכנית להקמת יחידות ייצור חשמל בתוכנית הפיתוח למשק החשמל, הכינו גם תוכנית להתייעלות אנרגטית שתביא לחיסכון בחשמל, ואני אלחם על הגשמתה בממשלה, ברשות החשמל ובכל מקום אחר כפי שיידרש” … “השר הביע דעתו, שיש להעלות את מחירי החשמל, בין היתר כדי לגרום להקטנת הביקושים, להוריד את רמת הצריכה ובכך לתרום להקטנת פליטות.” …  “השר ארדן ציין בנוסף כי מחיר החשמל כיום מעוות, מאחר ואינו מגלם את הנזקים הסביבתיים והבריאותיים שייצור החשמל גורם להם. מחיר החשמל צריך להיות דיפרנציאלי כך שלא תהייה פגיעה באוכלוסיות החלשות ושמי שצורך הרבה יותר חשמל ישלם את מחירו האמיתי. כדי להביא לתוצאה זו, חברת החשמל יכולה לנצל את גודלה ושליטתה במשק החשמל ולקדם בדחיפות התקנת מונים דיגיטאליים לכל אוכלוסיית המדינה ובכך יתאפשר ניהול ביקושים אמיתי בשעות צריכת השיא שיוביל לחיסכון. אם כך תפעל חברת החשמל היא תמצא אותי ואת המשרד להגנת הסביבה לצידה.”

About חנן

טיסנאי (חופשיים) שעשה הסבה תחביבית לטורבינות רוח קטנות אחרי הצבא (2001). בוגר הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון (2006), ומכון ויצמן (Msc אנרגיה סולארית וארוסולים 2010), עוסק ועסק בתחום אנרגיית הרוח (בונה טורבינות רוח מ-2001) , אנרגיה סולארית (PV ותרמית), אופניים חשמליים (עוסק בתחום מ-2005) ואנרגיות מתחדשות בכלל. נכון ל-2011 - עושה דוקטורט בטכניון, בנושא "מיקום אופטימאלי של טורבינות רוח באזור הררי".
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.