My WindAid expericence 2010


Photos 76 - 90 out of 104 | Back to Albums
הרמת בדיקה מרכיבים את הסלילים אחד הבנים של סנטוס
קלום (סקוטלנד) וטרוור (קנדה) עם סטטור חצי גמור הטורבינה על רקע הביתספר ארוחת צהריים עם חצי הכפר בבית ספר
המתנדבים, סנטוס (נשיא הקהילה) והטורבינה לפקק כזה לא מגיעים בארץ (בדרך כלל...) הגענו בדיוק לפיאסטה - חג של קדוש זה או אחר (לא דתיים ממש בקהילה, אך הנצרות מספקת סיבה למסיבה לעיתים וזה מתקבל בשמחה)
"הרבה ילדים" הרמת בדיקה המתנדבים מבקרים באזורים בעניים בטרוחיו
נשות נואבו מנזניה "חגיגה" !!! בדרך לנואבו מנזניה
   
Photos 76 - 90 out of 104 | Back to Albums

Leave a Reply

Your email address will not be published.