Tag Archives: חינוך ירוק

טורבינות רוח חינוכיות ביראון

השבועיים האחרונים היו מחולקים בין דרום הארץ לצפונה. שבוע בצאלים, כדוגם ארוסולים אנושי, מה שקורה כשזורקים אותך שבוע במדבר ודואגים שאוסף טנקים ונגמש”ים יסעו הלוך וחזור סביב תו”כ שהם ממוללים את אדמת המדבר לאבקה דקה דקה שאני בטוח שאם הייתי … Continue reading

Posted in טורבינות רוח קטנות לייצור חשמל | Tagged , | 1 Comment