Tag Archives: הקואופרטיב לאנרגיות מתדשות

איך קואופרטיב אנרגיה נולד

מאז ששמעתי את עופר בן דב מדבר על קואופרטיב האנרגיה המתחדשת כדרך להקמת טורבינות רוח ע”י הציבור ובשביל הציבור, נשביתי בקסמי הרעיון הזה. טורבינות רוח הן פתרון אמיתי וכלכלי לייצור חשמל נקי, תוך שמירה על השטחים הפתוחים מתאימים כשטחי מרעה … Continue reading

Posted in קואפרטיב אנרגיה מתחדשת | Tagged , , | Leave a comment

כתבה על קואופרטיב האנרגיה המתחדשת (ועוד רבים וטובים)

כנסו ל-the Marker. רוני ושחר מסבירים בקצרה מה אנחנו מנסים לעשות. לעוד פרטים – www.ecoop.org.il

Posted in קואפרטיב אנרגיה מתחדשת | Tagged | Leave a comment